Pravila nagradnog natječaja "Moj Vitapur trenutak"

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Vitapur d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 39, OIB: 44546541376, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 1. 5. do 31. 12. 2021., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrada je: Vitapur d.o.o.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na sljedećim kanalima:

•web stranici organizatora (https://www.vitapur.hr/nagradni-natjecaj-vitapur-trenutak)

•Facebook stranici organizatora (https://www.facebook.com/vitapurhrvatska)

•Instagram profilu organizatora (https://www.instagram.com/vitapur.hr/)

Članak 4

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima ukupno 15 nagrada, a dodjeljuju se svaki mjesec (nagradno izvlačenje 1x mjesečno). Ukupno će biti izvedeno po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrade su:

5x termo lončić Rosmarino –u vrijednosti od  119,90 kn/kom
5x bambus šalica Rosmarino – u vrijednosti od 39,90 kn/kom
5x staklena boca Rosmarino – u vrijednosti od 149,99 kn/kom

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu. 

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, osim članova Organizatora i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Svaki sudionik sudjeluje u nagradnom natječaju na način da napravi fotografiju na kojoj se nalazi bilo koji Vitapur proizvod (uključeni su brendovi - Vitapur, Hitex, Rosmarino, Svilanit, Scandinavia) i objavi ga uz hashtag #vitapur_trenutak:

1. Putem društvenih mreža - objavom fotografije proizvoda u upotrebi na društvenim mrežama Instagram i Facebook uz hashtag #vitapur_trenutak i tagiranjem profila FB @vitapurhrvatska, IG @vitapur.hr.

Profil i objava moraju biti JAVNI.

2. Slanjem fotografije na mail adresu [email protected] ; e-mail, osim fotografije, mora sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezime, email adresa, kontakt telefon i adresa.

Element koji se mora obavezno naći na fotografiji je: bilo koji Vitapur proizvod (Vitapur, Svilanit, Hitex, Scandinavia, Rosmarino) koji imate kod kuće i koji redovito upotrebljavate. Budite originalni i kreativni i uz malo sreće osvojite jednu od atraktivnih nagrada.

U obzir će doći svi sudionici koji do posljednjeg datuma u mjesecu pošalju ili objave fotografiju sa Vitapur proizvodom. Nije moguće prijavljivati više fotografija na jedno ime.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Na osnovu svih objavljenih fotografija žiri, koji će oformiti Organizator, odabire najkreativnije, redosljedom kako su raspodijeljene nagrade u ovom Pravilniku.

Članak 8

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno najkasnije 10 dana nakon izvlačenja dobitnika, na web stranici Organizatora https://www.vitapur.hr/ 

Članak 9

PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem e-maila ili putem Facebook Messenger aplikacije, te će i daljnja komunikacija biti nastavljena prethodno navedenim komunikacijskim kanalima. Nagradu ćemo dobitniku poslati putem Pošte. Obaveza dobitnika je da Organizatora obavijesti putem e-maila ili Facebook Messenger aplikacije nakon što zaprimi i preuzme nagradu. Time prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade. Svi sudionici nagradnog natječaja daju Organizatoru autorska prava za korištenje objavljenih fotografija na web stranici i društvenim mrežama (Facebook i Instagram) Organizatora, radi daljnje promocije proizvoda.

Članak 12

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku. 

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom ili Instagramom, Facebook ili Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtci Vitapur d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 39, a ne Facebooku ili Instagramu. Napominjemo, Facebook ili Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Vitapur d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 39 ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Sudionici mogu bilo kada i u bilo koje vrijeme od Organizatora zahtijevati da prestane upotrebljavati njihove osobne podatke u marketinške svrhe i to mailom na [email protected].

U Zagrebu, 30.4.2021.