Politika privatnosti

Namjena politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetioce web stranice Vitapur s namjenama i temeljem obrade osobnih podataka od strane tvrtke VITAPUR d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: [email protected] (u nastavku: tvrtka Vitapur ili prodavatelj/ponuditelj ili upravitelj osobnih podataka).

U tvrtki Vitapur cijenimo vaše osobne podatke odgovorno obrađujemo i pažljivo čuvamo. Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internet stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Sve naše aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.).

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje prodavatelj dobije od vas kada posjetite Vitapur internet stranice ili mu ih posredujete na neki drugi način (npr. tijekom razgovora, narudžbe putem telefona ili fizički u trgovini).

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Odgovorna osoba /upravitelj osobnih podataka je:

Vitapur d.o.o

Radnička cesta 39

10 000 Zagreb.

E-mail: [email protected]

 

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Ponuditelj, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti skuplja ove osobne podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, lokacija);
 • kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s upraviteljem (e-poštanska adresa (email adresa), telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja – način pridobivanja člana tj. izvor preko kojeg je korisnik došao u kontakt s upraviteljem (internet stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar, fizička trgovina);
 • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum i kraj narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka osobe, koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podaci o upotrebi internet stranice upravitelja od strane korisnika (datumi i vrijeme posjeta internet stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internet stranice, radnje na internet stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) upravitelja;
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe vodiča za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno da ponuditelju kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

Ponuditelj ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-revije, sudjelujete u nagradnoj igri itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ima ponuditelj za obradu zakonit interes.

Vremensko razdoblje u kojem Ponuditelj čuva sakupljene podatke, je podrobnije pojašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka te Općih uvjeta.

Namjene obrade i temelji za obradu podataka

Prodavatelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi
 • privola pojedinca i
 • zakonski interes

Obrada na temelju zakona i ugovornih obaveza

U primjeru kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s ponuditeljem, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke; u primjeru, da osobne podatke ne osigurate, s ponuditeljem ne možete sklopiti ugovor, isto tako vam ponuditelj ne može izvesti uslugu tj. dostaviti proizvode prema ugovoru jer nema za to potrebne podatke.

Namjena

Obrazloženje

Sklapanje i izvođenje ugovora

Sklapanje i izvođenje ugovora, sklopljenog s ponuditeljem, zajedno s ponuditeljevim ispunjavanjem vaših narudžba (dostava proizvoda i osiguravanje usluge), komunikacijom s vama, provjerom vaših plaćanja i ispunjavanjem drugih obaveza ponuditelja i/ili vaših obaveza (zakonski interes ponuditelja za obradu vaših osobnih podataka, točka (f) članka 6 (1) GDPR).

Neposredno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i drugim sadržajima preko emaila ili SMSa

U tvrtki Vitapur d.o.o. na temelju zakona (Zakon o elektroničkim komunikacijama Republike Hrvatske uveden je prema Direktivi 2002/21/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća Europskog Parlamenta od 7. ožujka, 2002.) svoje kupce obavještavamo o svojim proizvodima, uslugama i sadržaju. Kupac može u bilo koje vrijeme zahtijevati odustajanje od ove vrste komuniciranja i obrade osobnih podataka.

Kupac može ovu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti preko poveznice za odjavu u primljenim obavijestima, ili pismenim zahtjevom na email adresu [email protected], ili s upotrebom formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Obrada na temelju zakonskog interesa

Ponuditelj može podatke obrađivati i na temelju zakonskog interesa, koji su ponuditelju potrebni za izvedbu rada, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtjevaju zaštitu osobnih podataka. U primjeru upotrebe zakonskog interesa ponuditelj uvijek presudi sukladno s Općenitom uredbom o zaštiti podataka.

Namjena obrade podataka

Obrazloženje

Opća statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžbi, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije

U tvrtki Vitapur d.o.o. izvodimo opću statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima), na podlozi koje izvodimo interne analize prodaje, ponovnih narudžba i agregatnog ponašanja kupaca te pratimo i optimiziramo svoju poslovnu učinkovitost i optimiziramo svoje oglašavanje, npr.:

 • Pratimo prodaju u našim prodajnim kanalima (internet, pozivni centar/telefon, fizičke trgovine)
 • Pratimo koliko kupaca izvodi ponovne narudžbe, kako brzo i u kojoj vrijednosti
 • Pratimo opće statističke prodajne podatke, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda u narudžbi i slično
 • Pratimo odazive na elektronsku poštu, SMS poruke, telefonske pozive i različite oglasne poruke (TV oglasi, radijski oglasi, internet oglasi) i na temelju toga optimiziramo svoje oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome i kako oglašavati).

Ova vrsta statističkog praćenja nam omogućuje općenito optimizirati poslovanje i oglašavanje te na podlozi toga korisniku ponuditi cjenovno dostupnije proizvode i usluge.

Pristup do vaših prijašnjih narudžbi i drugih podataka od strane savjetnika u Vitapur pozivnom centru i trgovinama s namjenom ponude bolje usluge i boljih ponuda

S vašim pozivom u Vitapur d.o.o. pozivni centar (tj. našeg izlaznog poziva prema vama) naši prodavači i savjetnici imaju pristup do vaših zabilježenih osobnih podataka i povijesti narudžbe, na temelju čega vam mogu ponuditi bolju uslugu i prilagođene ponude.

Ukoliko to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na na email adresu [email protected] ili pomoću sljedećeg formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu s namjenom sprječavanja prevara

U tvrtki Vitapur d.o.o. na temelju svojeg zakonitog interesa obrađujemo podatke o poslanim i nepreuzetim narudžbama na daljinu, s čime osiguravamo, dali i koji kupci nadproporcionalno na daljinu naručuju proizvode s plaćanjem po pouzeću i zatim te proizvode ne preuzmu, čime nam nastaje poslovna šteta koju želimo spriječiti.

Kada takve kupce identificiramo, u internetskoj trgovini im onemogućimo naručivanje proizvoda s plaćanjem po pouzeću, no još uvijek im je omogućeno naručivanje proizvoda s plaćanjem unaprijed s kreditnim karticama.

Automatsko email komuniciranje s korisnikom na temelju njegovog tj. njezinog početka početka internet narudžbe

U tvrtki Vitapur d.o.o. na temelju zakonitog interesa potencijalnim kupcima, koji su u košaricu s narudžbama dodali odabrane proizvode, a narudžbu nisu zaključile, povremeno pošaljemo email obavijesti vezane na njihov neizvršenu narudžbu, s ciljem pokušaja izvršenja narudžbe tj. nuđenjem pomoći i informacija u vezi toga.

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na na email adresu [email protected] ili pomoću formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Osnovno prilagođeno komuniciranje (email-om, putem SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem internetskog pretraživača, informacija na internet stranici, socijalnim mrežama) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajima

U okviru osnovnog prilagođenog komuniciranja (putem emaila, SMSa, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem internet pretraživača, informacija na internetskoj stranici, socijalnim mrežama) vam pokušavamo predstaviti odgovarajuće ponude, popuste i druge sadržaje, koje bi vam mogle biti zanimljive na podlozi vaših prethodnih interakcija s nama.

Za to koristimo sljedeće podatke:

 • Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresu)
 • Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj narudžbi)
 • Jednostavno obrada ponašanja na Vitapur d.o.o. internet stranicama
 • Vaši odazivi (otvaranje obavijesti, klik na poveznicu, narudžba) na različite obavijesti koje vam šaljemo.

Tom prilikom ne koristimo bilo kakvo polu-automatsko ili automatsko profiliranje, već samo odabiremo prikladan izbor primatelja za pojedine obavijesti. Tom prilikom se nikada ne fokusiramo na podatke pojedinaca, već izvodimo agregatnu obradu većih skupina.

Na podlozi tih podataka može biti odvisno koje obavijesti ćete primati od nas:

 • Kako često ćemo vam slati obavijesti i preko kojih kanala komuniciranja

Kupac može ovu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti preko poveznice u primljenim obavijestima ili pismenim zahtjevom na email adresu [email protected] ili pomoću formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Neposredno obavještavanje o posebnim ponudama, popustima i drugim sadržajima preko telefonskih poziva i obične pošte

U tvrtki Vitapur d.o.o. na temelju svojeg zakonitog interesa kupce povremeno obavještavamo o svojim proizvodima, uslugama, popustima i sadržajima i putem telefonskih poziva i pošte. Kupac može u bilo koje vrijeme zahtijevati prekid te vrste komuniciranja i obrade osobnih podataka.

Kupac može ovu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu [email protected] ili pomoću formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Upotreba Facebook alata za oglašavanje Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagođena publika”)

U tvrtki Vitapur d.o.o. na temelju svojeg zakonitog interesa kod internetskog oglašavanja koristimo i uslugu Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagođena publika ”), i to ili u sklopu izvođenja osnovnog prilagođenog komuniciranja na temelju svojeg zakonitog interesa ili u sklopu pridobivene suglasnosti za komuniciranje s prilagođenim ponudama i sadržajima na podlozi korisničkog profila.

Ova usluga djeluje na način:

1. Vašu email adresu, koju smo od vas dobili tijekom vaše narudžbe ili vašeg dobrovoljnog unosa, upišemo u Facebook.

2. Facebook izvede usporedbu između vaše email adrese i svoje baze korisnika i otkrije da li ste Facebook korisnik.

3. Ako niste Facebook korisnik, tada se s vašom email adresom ništa ne dogodi i Facebook s njom ne izvodi nikakve aktivnosti.

4. Ako ste Facebook korisnik, tada vas Facebook dodaje na novu stvorenu listu prilagođene publike, koja će samo i eksplicitno nama omogućiti da toj skupini korisnika na Facebooku prikazujemo prilagođene oglase.

5. Na temelju toga vam možemo na Facebooku prikazati bolje usmjerene i vama prilagođene oglase te prije svega dodatne popuste i pogodnosti.

Ovo izvođenje s naše strane možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu [email protected] ili pomoću formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Ponuditelj prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada u to privolite tj. date suglasnost:

 • Sigurnost, za pristup vašem internet računu i internet stranici ponuditelja te u svrhu tehničke administracije na internetskoj stranici ponuditelja,
 • slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja putem elektronske pošte, SMS poruka, direktne pošte ili telefonskih poziva, kada za to nema drugog temelja i tome ste dali suglasnost,
 • sve druge specifične namjene s kojima se posebno slažete s ponuditeljem.

Profiliranje korisnika na temelju suglasnosti

Na podlozi vaše suglasnosti ponuditelj izvodi i prilagođeno komuniciranje koje se izvodi preko različitih kanala komuniciranja (putem emaila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti putem pretraživača, informacija na internetskoj stranici, socijalnim mrežama).

Jer vam želimo ponuditi najbolje ponude, prilagođene vašim potrebama, s vašom suglasnošću oblikujemo vaš profil, koji je osnova za prilagođeno komuniciranje.

Za to možemo koristiti vaše sljedeće vaše podatke:

 • Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresa)
 • Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupovine, broj narudžbi)
 • Ponašanje na Vitapur d.o.o. internet stranicama (pogled pojedinih proizvoda ili sadržaja, dodavanje proizvoda u košaricu, internetske transakcije)
 • Vaši odazivi (otvaranje poruka, klik na poveznice, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo.

Na podlozi tog korisničkog profila može biti odvisno kakve sadržaje i ponude ćete primati od nas:

 • Kakve ponude ćete primiti  (kupci s većim brojem ili učestalim narudžbama dobiju bolje ponude)
 • Kako često ćemo vam slati obavijesti i preko kojih kanala komuniciranja

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu [email protected] ili pomoću formulara www.vitapur.hr/gdpr.

Ako želite pristup do ne-personaliziranog email obavještavanje i ne želite personalizirane (prilagođene) email novosti, na ne-personalizirano obavještavanje se možete prijaviti tu www.vitapur.hr/gdpr.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavatelj  mogao slati e-novosti i sl.).

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Prodavatelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Prodavatelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i suglasni ste s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Prodavatelj sudjeluje su:

 • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
 • ponuditelji obrade podataka i analitike,
 • uzdržavatelji IT sistema
 • ponuditelji slanja e-pošte (npr. Mailchimp i drugi)
 • ponuditelji sistema za plaćanja, kao što su: Wspay, PayPal i drugi,
 • ponuditelji sistema za upravljanje odnosa sa strankama (npr. Microsoft),
 • ponuditelji rješenja za internet oglašavanje (npr. Google, Facebook)

Prodavatelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Prodavatelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke prodavatelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici.
Ako se odlučite odjaviti od primanja obavijesti, molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu [email protected]. Ako se vaši osobni podaci promjene (poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj), molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu [email protected].

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

Kolačići

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućuju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačići za oglašavanje prate upotrebu internet stranice Ponuditelja od strane pojedinca, osim ako se pojedinac s korištenjem kolačića ne slaže.

Sigurnost

Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Privola maloljetne osobe u vezi usluga informacijskog udruženja

Maloljetne osobe do 16 godina ne smiju posredovati bilo kakve osobne podatke na internetskoj stranici ili drugačije bez privole roditelja ili staratelja i uz potrebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima (Obiteljski zakon, Zakon o socijalnoj

skrbi).  Prodavatelj neće nikada svjesno prikupljati podatke od osoba za koje zna da su maloljetne (mlađe od 16 godina), upotrijebiti ih ili proslijediti trećoj osobi bez privole zakonskog zastupnika.

Navedeno ne utječe na općenito ugovorno pravo država članica, poput pravila o valjanosti, oblikovanju ili učinku ugovora vezanog uz maloljetne osobe.

Prodavatelj, uzimajući u obzir raspoloživu tehnologiju, u takvim primjerima ima pravo provjere da li je zakonski zastupnik dao ili potvrdio privolu za dijete.

Prava pojedinca o obradi podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Pišite nam na [email protected] ili nas nazovite na 01 63 96 612. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti - pismeno i u skladu s propisima.

Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo na opoziv pristanka: ako ste kao pojedinac dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka (zbog jednog ili više različitih razloga), imate pravo da taj pristanak opozovete, bez da bi to utjecalo na pravovaljanost obrade podataka, koja se na temelju pristanka izvodila do njenog opoziva;

Od privole je moguće odustati pismenom izjavom koja se pošalje upravitelju pisanim putem: Vitapur d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb ili putem maila [email protected].

Odustanak od privole za obradu osobnih podataka za pojedinca nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija. Ipak je moguće da upravitelj pojedincu, nakon odustanka od privole za obradu podataka, možda neće više moći nuditi određene ili više usluga, ako se radi o uslugama koje bez osobnih podataka nije moguće nuditi.

Pravo pristupa do osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo od prodavatelja (upravitelja osobnih podataka) dobiti potvrdu da se o vama obrađuju osobni podaci, i kada je to tako, pristup do osobnih podataka i informacije (o namjeni obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o vremenu čuvanja tj, mjerama za odlučivanje vremenskog razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanja, prava na ograničenja i prigovor na obradu te prava do pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljani od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, zajedno s oblikovanjem profila, razloga za njega te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR-a);

Pravo do ispravka osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja popravi netočne osobne podatke koje se odnose na vas. Kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, uključujući podnošenje dodatne izjave;

Pravo do brisanja osobnih podataka (»pravo na zaborav«): kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a prodavatelj mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati, kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni tj. obrađeni,

(b) ako otkažete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu,

(c) ako se ne slažete s obradom, a nema glavnih legitimnih razloga za obradu,

(d) podaci su nezakonito obrađeni,

(e) podatke treba izbrisati za ispunjavanje pravnih obaveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice što se odnosi na prodavatelja,

(f) podaci su prikupljeni u vezi s ponudama usluga informacijskog udruženja.

Kao pojedinac u  određenim primjerima, opisanih u Članak 17. stavak 3. GDPR-a nemate pravo do brisanja podataka;

Pravo na ograničavanje obrade: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj ograniči obradu, kada postoji jedan od primjera:

(a) ako osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje pružatelju da potvrdi točnost podataka,

(b) obrada je protuzakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka, umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,

(c) prodavatelju podaci ne trebaju više za obradu, no vi ih trebate za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva,

(d podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima;

Pravo na prijenos podataka: kao pojedinac imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste posredovali prodavatelju, u strukturiranoj, za općenitu upotrebu i lako čitljivom obliku te imate pravo da te podatke posredujete drugom upravitelju, bez da bi vas prodavatelj kojem su bili osobni podacipruženi, pri tome ometao, i to kada:

(a) obrada se temelji na pristanku ili ugovoru i

(b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac imate kod ostvarivanja navedenog prava do prijenosa, pravo da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog upravitelja (prodavatelja) drugom, kada je to tehnički izvedivo;

Pravo na obradu prigovora: kao pojedinac imate na osnovi razloga povezanog s vašim posebnim položajem, pravo da se kada god suprotstavite obradi osobnih podataka, koji je neophodan za obavljanje poslova u javnom interesu ili u obavljanju službenih ovlasti, dodijeljenih prodavatelju (točka (e) članka 6. stavka 1. GDPR) ili je potrebna zbog zakonskih interesa, za kojima stoji ponuditelj ili treća osoba (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a), zajedno s oblikovanjem profila na podlozi navedenih obrada; prodavatelj prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokaže potrebne legitimne osnove za obradu, koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodi, ili za provođenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku, prigovoriti obradi podataka koji se odnose na njega u svrhu marketinga, zajedno s oblikovanjem profila, ukoliko je povezano s takvim neposrednim marketingom; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

Kada se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe, pojedinac ima pravo da iz razloga, povezanih s njegovim posebnim položajem, suprostavi obradi podataka koji se odnose na njega, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se izvodi iz razloga javnog interesa;

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:  kao pojedinac imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka.

Imate kao pojedinac pravo do učinkovitog pravnog lijeka, pred nadležnim nacionalnim sudom protiv odluke nadzornog tijela koja proizvodi pravne učinke prema toj, u primjeru da nadzorno tijelo vašu pritužbu ne obravnava ili vas u tri mjeseca ne obavijesti o stanju slučaja ili o odluci o pritužbi. Sudovi države članice u kojima je nadzorno tijelo osnovano nadležni su za postupak protiv nadzornog tijela.

Pojedinac može od upravitelja zahtijevati sve informacije koje se odnose na ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima, u pismenom obliku i to putem: Vitapur d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb ili putem maila [email protected].

Za potrebe pouzdane identifikacije u primjeru ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, upravitelj može od pojedinca zahtijevati dodatne podatke, u slučaju da pojedinca ne može pouzdano identificirati, njegov zahtjev može odbiti.

Upravitelj mora na zahtjev pojedinca, koji ostvaruje prava u vezi s osobnim podacima, odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije u jednom mjesecu od primitka zahtjeva.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

U primjeru kršenja sigurnosti osobnih podataka, Ponuditelj je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo, osim kada je vjerojatno da s kršenjem nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Ponuditelj je dužan o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

U primjeru da se radi o kršenju koje može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, Ponuditelj je dužan o kršenju odmah, tj. kada to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojega se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu mora biti napisana u razumljivom i jasnom jeziku.

 

Objava promjena

Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na toj internet stranici www.vitapur.hr.
Korištenjem internet stranice, pojedinac potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem pravila o privatnosti.

Obnovljeno: 23. svibnja 2018.