Kontakt

Vitapur d.o.o., poduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo, usluge i komunikacije.
Skraćen naziv:

Vitapur d.o.o.
Radnička cesta 39
10000 Zagreb

Telefon: +385 01 63 96 612

Elektronska adresa: [email protected]

Transakcijski račun br. : HR0323600001102158742, otvoren kod Zagrebačke banke
OIB: 44546541376
Matični broj: 2671468

Direktor: Andrej Podgoršek i Sašo Tič, Katica Čampa
Poduzeće je upisano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, pod brojem Tt-10/9322-2.
Poduzeće je vezano za PDV. Cijene su u HRK i sadrže PDV.

Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem - MBS 080738527
Temeljni kapital: 20.000,00 KN, uplaćen u cijelosti u novcu