Nagradni natječaj

Nagradni natječaj “Koje Rosmarino posuđe Black Lava Stone❓”

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača


Priređivač nagradnog natječaja je Vitapur d.o.o., OIB:44546541376, Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb.


Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja


Naziv nagradnog natječaja je “Koje Rosmarino posuđe Black Lava Stone❓“. Nagradni natječaj traje od 25.11.2020. do 28.11.2020. godine do 23:59 sati na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Vitapur Hrvatska.


Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja


Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu promidžbe branda Vitapur i Rosmarino.


Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju


Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je komentirati ispod slike nagradnog natječaja na Vitapur Hrvatska Facebook stranici najkasnije do 28.11.2020. godine u 23:59 sati.


Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi i najbolji komentar.


U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Vitapur d.o.o., članova njihove uže obitelji te osoba koje stalno poslovno surađuju s Vitapur d.o.o. Dozvoljen je jedan unos po jednoj osobi/Facebook profilu. Svaki unos podataka u bazu koji su nekompletni ili na bilo koji način neprihvatljivi neće ući u bazu za odabir dobitnika. Iz nagradnog natječaja automatski će se isključiti sudionici koji nisu obavili zadatak nagradnog natječaja.


Članak 5. - Nagradni fond


Nagradni fond uključuje: 4x Rosmarino Black Lava Stone posuđe. Nagradni fond čine isključivo proizvodi koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.


Članak 6. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira


Odabir dobitnika nagrada obavit će se 30.11.2020. na Vitapur Hrvatska Facebook stranici. Odabir će nadzirati komisija. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.


Članak 7. - Objava rezultata nagradnog natječaja


Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Vitapur Hrvatska Facebook stranici najkasnije 30.11.2020. do 23:59 sati.


Članak 8. - Način i rok preuzimanja nagrada


Dobitniku će nagrada biti poslana na adresu koju pošalje nakon objave dobitnika u naš inbox, najkasnije u roku od 5 (slovima: pet) dana od objave.


Članak 9. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja


Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na Facebook stranici Vitapur Hrvatska.


Članak 10. - Rješavanje spora


U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.


Članak 11. - Pravila nagradnog natječaja


Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranici Vitapur Hrvatska 25.11.2020. godine.


Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su sa Pravilima zaštite privatnosti na Facebook stranici Vitapur Hrvatska, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.


Članak 12. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja


Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.


Članak 13.Zaštita osobnih podataka pobjednika


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u nagradnom natječaju čime se ti podatci jednokratno dijele s dostavljačima kao trećom strankom (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru, i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavljanja nagrade dobitniku.


Takve treće osobe uključuju dobavljače koje angažiramo radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke treća stranka neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, priređivač čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog nagradnog natječaja, odnosno tri mjeseca.


Sudionik ima pravo tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.


Zagreb, 25.11.2020.


Vitapur d.o.o. Radnička cesta 39 10 000 Zagreb


* Vitapur poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za slanje nagrada.


** Tvrtka Facebook Inc. ni na koji način ne sponzorira, potiče ili upravlja, niti je na ikoji način povezana s natječajem koji priređuje Vitapur d.o.o.