PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Zimsko darivanje”

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj obrade podataka nagradnog natječaja „ Zimsko darivanje” (u nastavku “Nagradni natječaj”) je Vitapur d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb, OIB: 44546541376 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora, u vremenskom razdoblju od 7.12. do 14.12.2023. godine na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/vitapur.hr/). Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Dobitniku/ci Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredbi ovih Pravila, bit će uručeno:

• 1x Hoodie deka za odrasle Svilanit + Poklon čarape u motivu po izboru

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: "Sudionici").

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u Nagradnom natječaju možete ako u komentaru ispod objave napišete zašto trebate hoodie deku. Podaci koje Sudionici pruže, pohranjuju se i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Organizator neće imati pristup korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi. 

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Slučajnim odabirom nagradit ćemo jedan najkreativniji komentar. Dobitnik/ca nagrade bit će objavljen/a ispod objave 15. 12. 2023. nakon završetka Nagradnog natječaja. Dobitnik/ca koji u roku 48 sati ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

● Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook;

● Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

● Sudionici se ne pridržavaju teme Nagradnog natječaja.

Prijave sudionika koji u imenu profila koriste aliase nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Nagradnog natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Nagradni natječaj.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju , Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Ovaj Natječaj Instagram ne promiče niti sponzorira. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Instagram stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s dostavljačima kao trećom strankom (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru, i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavljanja nagrade dobitniku. Takve treće osobe uključuju dobavljače koje angažiramo radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke treća stranka neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, priređivač čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog nagradnog natječaja, odnosno tri mjeseca. Sudionik ima pravo tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

ČLANAK 12: PREKID I IZMJENA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/vitapur.hr/). Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.instagram.com/vitapur.hr/.

Zagreb, 7.12.2023.